Kompetanseutvikling må ledes

På jobben er det lederne som bestemmer mye, men når det kommer til kompetanseutvikling så må du ofte ta regien selv. Hvorfor er det sånn? I mange organisasjoner er kompetanseutvikling styrt…

Finn din egen sweet spot

Gjennom å forske på deg selv, vil du forstå dine egne behov og skape en meningsfull vei videre. I boken Karrieredesign skriver Agnethe Ellingsen om hvordan designtenkning kan brukes som rammeverk for…

Kan vi dulte oss til bedre læring?

Små dult i riktig retning kan være mer effektivt enn kurs. I 2008 kom Richard Taler og professor Cass Sunstein med bok om nudging eller det vi kaller dulting. Enkelt…