Kan vi dulte oss til bedre læring?

Små dult i riktig retning kan være mer effektivt enn kurs.

I 2008 kom Richard Taler og professor Cass Sunstein med bok om nudging eller det vi kaller dulting. Enkelt forklart er ideen til Cass og Sunstein at adferden vår er styrt av de små valgene vi tar i hverdagen hele tiden.

Vi tar valg som hva vi skal spise til lunsj, hvor lenge møter skal vare og om vi skal trene. Mange av de valgene vi tar er ikke alltid like kloke, vi spiser litt for usunt, møtene våre varer litt for lenge og vi trener for lite. Dytten består i at du gjør de sunne og kloke valgene enklere og mer naturlig å ta. Hvis vi vil at folk skal spise sunnere på jobben kan vi sette salatbaren midt i kantinen, og gjemme vekk hyllen med usunne alternativer.  

Organisasjoner bruker store summer på å videreutvikle kompetansen til ansatte. Amerikanske bedrifter brukte i 2018 rundt 90 milliarder dollar på opplæringstiltak. Utfordringen med mange av disse investeringene er at de ikke alltid gir de ønskede resultatene og opptil to tredjedeler av de ansatte opplever at opplæringen ikke bidrar til bedre resultater.  Det mange glemmer er at læring ikke handler om hvor mange timer du er på kurs, men at du får riktig informasjon, til riktig tid. Her kan nudging være et nyttig hjelpemiddel.

En artikkel i Harvard Business Review gir et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres i praksis. Bedriften Humu har spesialisert seg på å kombinere nudging med læring. De bruker algoritmer for å kartlegge hva hver enkelt ansatt trenger å trene på og så sender de ut små påminnelser som hjelper dem å styre adferden i den retningen. Hos Google brukte de nudging for å minne nyansatte om hvor viktig det var at de hele tiden stille spørsmål og be om tilbakemelding. Tiltaket økte produktiviteten med 2 prosent. I lederutvikling har nudging også vist seg å være et godt hjelpemiddel, lederne får i større grad den oppfølgingen de trenger og organisasjonen kan i større grad sikre seg at det som var målet med opplæringen blir tatt i bruk.

Det som er ekstra gøy med nudging og moderne teknologi er at bedrifter i større grad kan tilpasse opplæringen til den enkeltes behov. Dermed kan du lære deg nye ferdigheter, uten å nødvendigvis bli avbrutt i arbeidet. Du får en vennlig dytt i riktig retning, og bedriften sikrer seg i større grad at den utviklingen de har investert i gir resultater.

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.