Netflix og HR-revolusjonen

Netflix endrer ikke bare TV-vanene våre, de kan også endre HR-arbeidet i din organisasjon.  Netflix er en av de store vinnerne i den nye digitale økonomien. Fra å være et sted der man fikk CD-rom på abonnement tilsendt i posten er Netflix idag verdens største leverandør av strømmetjenester. Netflix har 86 millioner kunder i overFortsett å lese «Netflix og HR-revolusjonen»

Kunnskap om kunnskapsledelse

Endelig har vi fått en god norsk innføringsbok om kunnskapsutvikling, og kunnskapsledelse i organisasjoner. En god nyhet for alle som er interessert i kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse er boken «Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner» av professor Kjell-Åge Gottvassli. Gottvassli gir en lettfattelig og oversiktlig innføring i det som kan fortone seg som et uoversiktlig forskningsfelt.  Boken girFortsett å lese «Kunnskap om kunnskapsledelse»