Ta deg tid til å lære på jobb

Livslang læring er det nye buzzordet alle snakker om, men hva betyr det for deg som arbeidstaker?

For en tid tilbake la Markussenutvalget frem en utredning om hvordan utdanningsinstitusjonene våre skal tilpasse seg et arbeidsliv som krever livslang læring. Utvalget pekte på flere tiltak som for eksempel at du skal få støtte fra Lånekassen i løpet av flere faser i livet og at du i større grad skal få godkjent kompetanse som du opparbeider deg i arbeidslivet. Utvalget har begrenset læringsarbeid til å se på hva som foregår i utdanningsløpet.

At du kan ta utdanning i flere faser av livet er vel og bra, men skal vi lykkes med livslang læring, må arbeidsplassen utvikles som en læringsarena. Uformell og formell læring skjer på jobben. Organisasjoner må være tilretteleggere for gode læringsarenaer og skape kultur for læring. Læring er noe vi alle driver med på jobben, hver dag. Vi utvikler en ny teknikk, vi forbedrer noe vi har pleid å gjøre, eller vi observerer kollegaer som gjør noe på en smart måte og så gjør vi det samme neste gang. Derfor må vi sørge for at det vi gjør som er skikkelig smart blir synlig for flere! Det å skape en bedre kultur for læring handler om å starte med det konkrete, du er en rollemodell for dine kollegaer, så start med noe du kan gjøre selv.

Læringshalvtimen for deg selv

Hva kan du gjøre for å skape en læringskultur?

En kultur for læring skapes gjennom aktivitet, så begynn i det små. Det første du kan gjøre er å starte å snakke om læring, ikke kompetanse. Læring er en aktivitet som krever noe av deg. Det litt som trening, du må gjøre jobben selv for å lære deg noe, og du må øve for å bli god. Her er tre konkrete tips som kan få deg igang.

  1. Skaff deg en læringspartner på jobben, det har jeg skrevet om tidligere, og det er en enkel måte å komme i gang på.
  2. Innfør læringshalvtimen for deg selv og forplikt deg til den stunden. Legg det inn i kalenderen din som en avtale med deg selv. Hvis du leser en halvtime hver dag tilsvarer det 24 bøker i løpet av et år.
  3. Ditt bidrag er viktig for å utvikle en læringskultur. Vær nysgjerrig og ta initiativ til å dele det du har hørt, lest eller sett. Lag deg en topp 5 podcastliste, bokliste eller youtubeliste. Skolesystemet gjør oss i stor grad til passive mottakere, sånn fungerer det ikke i arbeidslivet. Ta ansvar og si høyt at dette vil jeg lære mer om.

Lykke til og start denne uken!

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.