Finn din egen sweet spot

Gjennom å forske på deg selv, vil du forstå dine egne behov og skape en meningsfull vei videre. I boken Karrieredesign skriver Agnethe Ellingsen om hvordan designtenkning kan brukes som rammeverk for karriereutvikling. Hun viser hvordan du kan forstå og utvikle egen karriere eller hjelpe andre med å utvikle sin. Din sweet spot er det du synesFortsett å lese «Finn din egen sweet spot»

Ta deg tid til å lære på jobb

Livslang læring er det nye buzzordet alle snakker om, men hva betyr det for deg som arbeidstaker? For en tid tilbake la Markussenutvalget frem en utredning om hvordan utdanningsinstitusjonene våre skal tilpasse seg et arbeidsliv som krever livslang læring. Utvalget pekte på flere tiltak som for eksempel at du skal få støtte fra Lånekassen iFortsett å lese «Ta deg tid til å lære på jobb»

Skaff deg en læringspartner, på jobb.

Læring og utvikling må være en del av arbeidshverdagen. Derfor bør du finne deg en læringspartner på jobben.  Fokuset på læring i arbeidslivet er økende, og det er bra. Noe av det som gjenstår er at du som arbeidstaker må ta større ansvar for din egen utvikling. Dersom du har barn i skolen kjenner duFortsett å lese «Skaff deg en læringspartner, på jobb.»

Kraften i å tro du kan forbedre deg

Hvordan man takler og forholder seg til motstand er en noe forskere på motivasjon og læring har blitt stadig mer opptatt av. En som forsket på dette er Stanford-forskeren Carol Dweck, hun ville undersøke hvorfor noen taklet motstand bedre enn andre. Hun begynte å studere små barn for å finne svaret. Det Dweck fant ut er atFortsett å lese «Kraften i å tro du kan forbedre deg»

Hjelp, jeg skal presentere!

Har du blitt bedt om «å lage noen slides» til et møte? Det å presentere noe på en PowerPoint er en av de mest vanlige kommunikasjonsformene i en organisasjon. Det kan være lurt å lage seg en god mal for denne presentasjonsformen, slik at du lett kan «lage noen slides» som er skikkelig bra! Det enkleFortsett å lese «Hjelp, jeg skal presentere!»