Hvordan kan vi lære av hverandre?

I løpet av de siste ti årene har mange bedrifter begynt å fokusere på hvordan de forvalter den kompetansen medarbeiderne besitter. Det snakkes mye om kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i organisasjoner, og det handler egentlig om hvordan vi kan lære av hverandre og hvilke arenaer er tilgjengelig for oss i arbeidslivet.

Begrepet kompetanseoverføring viser til kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner tilegnet gjennom utdanning og erfaring. Studier viser at organisasjoner som er gode på kompetanseoverføring klarer å etablere en kultur for kontinuerlig læring. Medarbeiderne kan ved å lære mer, utvikle seg i arbeidet, og sannsynligvis bli mer motivert i jobben. Derfor er det viktig med kunnskaper om hvilke metoder som er enkle og effektive og kan bidra til å styrke kvaliteten på kunnskapsdeling og kompetanseoverføring.

Hvordan overføre kompetanse? Det kan skje ved at medarbeidere overfører kunnskaper og erfaringer til formelle systemer som felles databaser, beskriver prosedyrer og i opplæringssystemer. I tillegg kommer de uformelle arenaene for kompetanseoverføring, som er like viktig som de formelle. Vellykket overføring kan også bidra til økt medarbeidertilfredshet gjennom personlig utvikling og at medarbeidere får anledning til å vise hva de kan.

  Noen arenaer for kompetanseoverføring 
 Formelle arenaer

Uformelle arenaer

Intranett

Åpent kontorlandskap

Styringsdokumenter

Prosjektarbeid

Kompetansenettverk

Sosiale treffplasser

Formalisert intern opplæring

Fadderordning

Mentorordning

Møter og seminarer

På disse arenaene kan medarbeidere ta i bruk ulike metoder, observere, stille spørsmål eller diskusjoner. En viktig faktor for vellykket kompetanseoverføring er holdninger. Det må være en holdning til at man skal overføre, og en vilje til å dele.

Lykke til!

Skjermbilde 2017-09-08 kl. 10.51.37

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.