Finn din egen sweet spot

Gjennom å forske på deg selv, vil du forstå dine egne behov og skape en meningsfull vei videre. I boken Karrieredesign skriver Agnethe Ellingsen om hvordan designtenkning kan brukes som rammeverk for karriereutvikling. Hun viser hvordan du kan forstå og utvikle egen karriere eller hjelpe andre med å utvikle sin. Din sweet spot er det du synesFortsett å lese «Finn din egen sweet spot»

Ta deg tid til å lære på jobb

Livslang læring er det nye buzzordet alle snakker om, men hva betyr det for deg som arbeidstaker? For en tid tilbake la Markussenutvalget frem en utredning om hvordan utdanningsinstitusjonene våre skal tilpasse seg et arbeidsliv som krever livslang læring. Utvalget pekte på flere tiltak som for eksempel at du skal få støtte fra Lånekassen iFortsett å lese «Ta deg tid til å lære på jobb»

Skaff deg en læringspartner, på jobb.

Læring og utvikling må være en del av arbeidshverdagen. Derfor bør du finne deg en læringspartner på jobben.  Fokuset på læring i arbeidslivet er økende, og det er bra. Noe av det som gjenstår er at du som arbeidstaker må ta større ansvar for din egen utvikling. Dersom du har barn i skolen kjenner duFortsett å lese «Skaff deg en læringspartner, på jobb.»

Netflix og HR-revolusjonen

Netflix endrer ikke bare TV-vanene våre, de kan også endre HR-arbeidet i din organisasjon.  Netflix er en av de store vinnerne i den nye digitale økonomien. Fra å være et sted der man fikk CD-rom på abonnement tilsendt i posten er Netflix idag verdens største leverandør av strømmetjenester. Netflix har 86 millioner kunder i overFortsett å lese «Netflix og HR-revolusjonen»

Hvordan kan vi lære av hverandre?

I løpet av de siste ti årene har mange bedrifter begynt å fokusere på hvordan de forvalter den kompetansen medarbeiderne besitter. Det snakkes mye om kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i organisasjoner, og det handler egentlig om hvordan vi kan lære av hverandre og hvilke arenaer er tilgjengelig for oss i arbeidslivet. Begrepet kompetanseoverføring viser til kunnskap,Fortsett å lese «Hvordan kan vi lære av hverandre?»