Finn din egen sweet spot

Gjennom å forske på deg selv, vil du forstå dine egne behov og skape en meningsfull vei videre. I boken Karrieredesign skriver Agnethe Ellingsen om hvordan designtenkning kan brukes som rammeverk for karriereutvikling. Hun viser hvordan du kan forstå og utvikle egen karriere eller hjelpe andre med å utvikle sin. Din sweet spot er det du synesFortsett å lese «Finn din egen sweet spot»

Hvordan kan vi lære av hverandre?

I løpet av de siste ti årene har mange bedrifter begynt å fokusere på hvordan de forvalter den kompetansen medarbeiderne besitter. Det snakkes mye om kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i organisasjoner, og det handler egentlig om hvordan vi kan lære av hverandre og hvilke arenaer er tilgjengelig for oss i arbeidslivet. Begrepet kompetanseoverføring viser til kunnskap,Fortsett å lese «Hvordan kan vi lære av hverandre?»

Mer pedagogikk, mindre ledelse

Dette innlegget sto på trykk i Ukeavisen Ledelse fredag 26.august 2016. God lesning. I fremtiden blir arbeidet læring og læring blir arbeidet. Ledere som vil lykkes bør lese mer om pedagogikk og mindre om ledelse.  Det er ikke lett å være norsk arbeidstaker for tiden. Det er ikke bare muskelkraften som utfordres av teknologi, nåFortsett å lese «Mer pedagogikk, mindre ledelse»

Ansvar for egen læring

Kurs og etterutdanning er dyrt og ineffektivt. Læring på jobben er billig og effektivt.  De som er mest fornøyd med at man drar på kurs, er nok de som tjener penger på det. Hvert år bruker norske bedrifter, virksomheter, etater og andre organisasjoner om lag 18 milliarder på eksterne kurs og videreutdanning av ansatte og ledere. Altfor sjelden stiller manFortsett å lese «Ansvar for egen læring»

Kunnskap om kunnskapsledelse

Endelig har vi fått en god norsk innføringsbok om kunnskapsutvikling, og kunnskapsledelse i organisasjoner. En god nyhet for alle som er interessert i kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse er boken «Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner» av professor Kjell-Åge Gottvassli. Gottvassli gir en lettfattelig og oversiktlig innføring i det som kan fortone seg som et uoversiktlig forskningsfelt.  Boken girFortsett å lese «Kunnskap om kunnskapsledelse»

Hjelp, jeg skal presentere!

Har du blitt bedt om «å lage noen slides» til et møte? Det å presentere noe på en PowerPoint er en av de mest vanlige kommunikasjonsformene i en organisasjon. Det kan være lurt å lage seg en god mal for denne presentasjonsformen, slik at du lett kan «lage noen slides» som er skikkelig bra! Det enkleFortsett å lese «Hjelp, jeg skal presentere!»