På tide å lede seg selv?

Som medarbeider må du ha et bevisst forhold til hva som gir deg energi og skaper gode prestasjoner. Den tiden der vi sa «sjefen min er viktig» er (snart) forbi. 

I arbeidslivet er fokuset på ledelse konstant. Det har utviklet seg en industri knyttet til opplæring og videreutvikling av ledere. Mye av det en lærer på disse kursene er å bli bedre kjent med seg selv og forstå hvordan man skal motivere andre til innsats. Men hvorfor skal denne kunnskapen bare være forbeholdt ledere? Har ikke alle medarbeidere behov for å bli bedre kjent med seg selv og legge strategier for hvordan de kan gjøre en best mulig jobb?

At mange kunnskapsrike medarbeidere stiller seg det spørsmålet tror jeg er grunnen til at det kommer stadig flere bøker om selvledelse på markedet. Det å lede seg selv er å ta i bruk ulike strategier og metoder for å forbedre egne prestasjoner og blir mer effektiv. Samtidig skal det også øke trivselen på jobben. Du skal sette deg mål og motivere deg selv ved å lede tankene, handlingene og troen på egen mestring. Det som er fint med selvledelse er at du kan trene på det, og alle kan klare det. Det er godt dokumentert at trivsel på jobb henger sammen med indre motivasjon. Indre motiverte medarbeidere har det bedre på jobb og presterer bedre. Det er tre viktige kilder som gir indre motivasjon, (jeg har skrevet om de før her), mening, mestring og medbestemmelse (autonomi).

Selvledelse høres fint ut, men du hvor skal du begynne?

Du kan begynne med å reflektere og sette ord på dine tanker. Hva gir deg mestringsfølelse på jobben? Når kjente du på en slik mestringsfølelse sist? Du må ha et bevisst forhold til hva det er som gjør at du opplever mestring, og så må du ta ansvar for at du har arbeidsoppgaver der du opplever mestring.

Vi har et relativt autonomt arbeidsliv i Norge sammenlignet med andre land. En viktig kilde til motivasjon er å oppleve av autonomi og medbestemmelse. Tenk igjennom hva som skal til for at du skulle oppleve enda sterkere grad av medbestemmelse på jobben, hva ville vært annerledes da? Lag deg en liste over de viktige arbeidsoppgavene på din jobb. Tenk på hva dine fremste styrker er, og tenk på hvordan du kan ta i bruk dine styrker i eksisterende oppgaver. Kan du legge til nye oppgaver? Kan du utvide oppgaven?

I boken «Selvledelse. Teori, forsking og praksis» tar forfatterene opp verdien av å ha et eget kompass. Kompasset er et hjelpemiddel for å holde kursen, og minner oss på at du må ha en retning. Det å velge retning betyr å ta kontroll over tiden, ikke forvent at arbeidsgiveren har et kompass for deg, det må du sørge for selv. Det er mange som skriver om selvledelse og flere som tilbyr kurs. Begynn med å lese denne boken så er du i gang.

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.