Netflix og HR-revolusjonen

Netflix endrer ikke bare TV-vanene våre, de kan også endre HR-arbeidet i din organisasjon.  Netflix er en av de store vinnerne i den nye digitale økonomien. Fra å være et sted der man fikk CD-rom på abonnement tilsendt i posten er Netflix idag verdens største leverandør av strømmetjenester. Netflix har 86 millioner kunder i overFortsett å lese «Netflix og HR-revolusjonen»

Er du for gammel til å lære mer?

Hva motiverer deg til å gå i gang med ny læring? Finnes det en aldersgrense for når man ikke vil lære mer?  I dag lever mange arbeidstakere av kunnskapen sin. Derfor blir læring på arbeidsplassen spesielt viktig. Peter Drucker (1999) beskriver behovet for kontinuerlig læring som et særtrekk ved denne typen arbeidstakere. Arbeidstakere gir ofte uttrykk forFortsett å lese «Er du for gammel til å lære mer?»

Vet du hva som motiverer dine medarbeidere? 

Mer lønn, eller anerkjennelse av jobben de gjør? I tradisjonell industri har ytre motivasjonsfaktorer som instrukser, belønning og straff blitt vektlagt. Dette har ofte vært effektivt, fordi arbeidet ikke har krevd store kognitive ferdigheter, og hvor økt fysisk innsats har vært direkte knyttet til økt produksjon. Spørsmålet er om en slik tilnærming også fungerer overfor «kunnskapsarbeidere»Fortsett å lese «Vet du hva som motiverer dine medarbeidere? «