Finn din egen sweet spot

Gjennom å forske på deg selv, vil du forstå dine egne behov og skape en meningsfull vei videre.

I boken Karrieredesign skriver Agnethe Ellingsen om hvordan designtenkning kan brukes som rammeverk for karriereutvikling. Hun viser hvordan du kan forstå og utvikle egen karriere eller hjelpe andre med å utvikle sin. Din sweet spot er det du synes er meningsfullt og motiverende, det du er god til, din kompetanse og dine styrker. I siste del av boken gir hun mange praktiske råd, verktøy og øvelser som kan brukes for egen del, eller som arbeidsgiver kan ta i bruk for å bygge kompetanse og læring.

Motivasjon og mestring er sentralt i hvordan du tenker rundt egen karriere. Et av de mange verktøyene hun beskriver er mestringskartet, med to dimensjoner. Den ene er hva du mestrer og ikke mestrer, og den andre er det du liker og ikke liker. Det er ikke slik at du mestrer alt du liker, eller at du ikke liker alt du ikke mestrer. Matrisen er ment som et hjelpemiddel for refleksjon.

Lag deg en liste over arbeidsoppgaver du har, eller har hatt og prøv å sett de inn i matrisen. Når du ser det ulike rollene du har hatt, hvilke likte du best? Det du ikke mestrer, men liker, er det i den retningen du skal skaffe deg mer kompetanse? Bestem deg også for å bruke matrisen gjennom en hel uke, og skriv inn oppgaver underveis. Ta frem CVen og se om det er roller eller ansvar du har hatt tidligere som du kan skrive inn i matrisen. Dersom du jobber som leder er dette også et fint verktøy for å snakke om kompetanse-og karriereutvikling, det vil bidra til struktur for samtalen og skape motivasjon for utvikling.

Lykke til!

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.