Finn din egen sweet spot

Gjennom å forske på deg selv, vil du forstå dine egne behov og skape en meningsfull vei videre. I boken Karrieredesign skriver Agnethe Ellingsen om hvordan designtenkning kan brukes som rammeverk for karriereutvikling. Hun viser hvordan du kan forstå og utvikle egen karriere eller hjelpe andre med å utvikle sin. Din sweet spot er det du synesFortsett å lese «Finn din egen sweet spot»

Netflix og HR-revolusjonen

Netflix endrer ikke bare TV-vanene våre, de kan også endre HR-arbeidet i din organisasjon.  Netflix er en av de store vinnerne i den nye digitale økonomien. Fra å være et sted der man fikk CD-rom på abonnement tilsendt i posten er Netflix idag verdens største leverandør av strømmetjenester. Netflix har 86 millioner kunder i overFortsett å lese «Netflix og HR-revolusjonen»

Hvordan kan vi lære av hverandre?

I løpet av de siste ti årene har mange bedrifter begynt å fokusere på hvordan de forvalter den kompetansen medarbeiderne besitter. Det snakkes mye om kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i organisasjoner, og det handler egentlig om hvordan vi kan lære av hverandre og hvilke arenaer er tilgjengelig for oss i arbeidslivet. Begrepet kompetanseoverføring viser til kunnskap,Fortsett å lese «Hvordan kan vi lære av hverandre?»

Kraften i å tro du kan forbedre deg

Hvordan man takler og forholder seg til motstand er en noe forskere på motivasjon og læring har blitt stadig mer opptatt av. En som forsket på dette er Stanford-forskeren Carol Dweck, hun ville undersøke hvorfor noen taklet motstand bedre enn andre. Hun begynte å studere små barn for å finne svaret. Det Dweck fant ut er atFortsett å lese «Kraften i å tro du kan forbedre deg»

Læring fra vugge til grav

Fremtidens arbeidstakere må ha kunnskaper om sin egen læreprosess og vite at de aldri er ferdigutdannet.  Det økte behovet for livslang læring gir helt nye utfordringer i både offentlig og privat sektor. I januarutgaven til The Economist er livslang læring hovedtemaet. De tar de for seg hvordan stater og bedrifter skal overleve i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeidsliv.Fortsett å lese «Læring fra vugge til grav»

Mer pedagogikk, mindre ledelse

Dette innlegget sto på trykk i Ukeavisen Ledelse fredag 26.august 2016. God lesning. I fremtiden blir arbeidet læring og læring blir arbeidet. Ledere som vil lykkes bør lese mer om pedagogikk og mindre om ledelse.  Det er ikke lett å være norsk arbeidstaker for tiden. Det er ikke bare muskelkraften som utfordres av teknologi, nåFortsett å lese «Mer pedagogikk, mindre ledelse»