Ta deg tid til å lære på jobb

Livslang læring er det nye buzzordet alle snakker om, men hva betyr det for deg som arbeidstaker? For en tid tilbake la Markussenutvalget frem en utredning om hvordan utdanningsinstitusjonene våre skal tilpasse seg et arbeidsliv som krever livslang læring. Utvalget pekte på flere tiltak som for eksempel at du skal få støtte fra Lånekassen iFortsett å lese «Ta deg tid til å lære på jobb»

Læring fra vugge til grav

Fremtidens arbeidstakere må ha kunnskaper om sin egen læreprosess og vite at de aldri er ferdigutdannet.  Det økte behovet for livslang læring gir helt nye utfordringer i både offentlig og privat sektor. I januarutgaven til The Economist er livslang læring hovedtemaet. De tar de for seg hvordan stater og bedrifter skal overleve i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeidsliv.Fortsett å lese «Læring fra vugge til grav»