Er du for gammel til å lære mer?

Hva motiverer deg til å gå i gang med ny læring? Finnes det en aldersgrense for når man ikke vil lære mer?  I dag lever mange arbeidstakere av kunnskapen sin. Derfor blir læring på arbeidsplassen spesielt viktig. Peter Drucker (1999) beskriver behovet for kontinuerlig læring som et særtrekk ved denne typen arbeidstakere. Arbeidstakere gir ofte uttrykk forFortsett å lese «Er du for gammel til å lære mer?»

Hva motiverer deg?

Hvordan kan du skape motiverte ansatte og oppnå gode prestasjoner på arbeidsplassen? Skal du gi dine ansatte større frihet eller krever det nøye kontroll og bonusutbetaling i slutten av året? De siste tiårene har det vokst frem en stor motivasjonsindustri der kjente idrettsfolk, polfarere, forfattere og TV-personligheter tjener gode penger på å holde foredrag somFortsett å lese «Hva motiverer deg?»

Vet du hva som motiverer dine medarbeidere? 

Mer lønn, eller anerkjennelse av jobben de gjør? I tradisjonell industri har ytre motivasjonsfaktorer som instrukser, belønning og straff blitt vektlagt. Dette har ofte vært effektivt, fordi arbeidet ikke har krevd store kognitive ferdigheter, og hvor økt fysisk innsats har vært direkte knyttet til økt produksjon. Spørsmålet er om en slik tilnærming også fungerer overfor «kunnskapsarbeidere»Fortsett å lese «Vet du hva som motiverer dine medarbeidere? «