Er du for gammel til å lære mer?

Hva motiverer deg til å gå i gang med ny læring? Finnes det en aldersgrense for når man ikke vil lære mer?  I dag lever mange arbeidstakere av kunnskapen sin. Derfor blir læring på arbeidsplassen spesielt viktig. Peter Drucker (1999) beskriver behovet for kontinuerlig læring som et særtrekk ved denne typen arbeidstakere. Arbeidstakere gir ofte uttrykk forFortsett å lese «Er du for gammel til å lære mer?»