Kunnskap om kunnskapsledelse

Endelig har vi fått en god norsk innføringsbok om kunnskapsutvikling, og kunnskapsledelse i organisasjoner. En god nyhet for alle som er interessert i kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse er boken «Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner» av professor Kjell-Åge Gottvassli. Gottvassli gir en lettfattelig og oversiktlig innføring i det som kan fortone seg som et uoversiktlig forskningsfelt.  Boken girFortsett å lese «Kunnskap om kunnskapsledelse»

Hjelp, jeg skal presentere!

Har du blitt bedt om «å lage noen slides» til et møte? Det å presentere noe på en PowerPoint er en av de mest vanlige kommunikasjonsformene i en organisasjon. Det kan være lurt å lage seg en god mal for denne presentasjonsformen, slik at du lett kan «lage noen slides» som er skikkelig bra! Det enkleFortsett å lese «Hjelp, jeg skal presentere!»

På seg selv kjenner man andre, eller?

Hvorfor tror vi at andre motiveres annerledes enn oss selv? Innen motivasjonsforskningen viser det seg at når man skal forklare egen motivasjon for arbeid, benytter vi oss ofte av motiver som at jobben er interessant, spennende eller meningsfull. Når man skal forklare hva man tror andre motiveres av, antar man i stor grad at andre trenger ytreFortsett å lese «På seg selv kjenner man andre, eller?»

Organisasjonskultur som syndebukk

Hvordan oppstår en kultur på arbeidsplassen? Er det lederen eller de ansatte som skaper kultur?  Kultur blir ofte brukt til å beskrive suksess i en bedrift. Like ofte bruker man begrepet ukultur når man skal forklare hvorfor ikke man lykkes. Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge mener noen er ute etter henne. Hun varsletFortsett å lese «Organisasjonskultur som syndebukk»

Er du for gammel til å lære mer?

Hva motiverer deg til å gå i gang med ny læring? Finnes det en aldersgrense for når man ikke vil lære mer?  I dag lever mange arbeidstakere av kunnskapen sin. Derfor blir læring på arbeidsplassen spesielt viktig. Peter Drucker (1999) beskriver behovet for kontinuerlig læring som et særtrekk ved denne typen arbeidstakere. Arbeidstakere gir ofte uttrykk forFortsett å lese «Er du for gammel til å lære mer?»

Hva motiverer deg?

Hvordan kan du skape motiverte ansatte og oppnå gode prestasjoner på arbeidsplassen? Skal du gi dine ansatte større frihet eller krever det nøye kontroll og bonusutbetaling i slutten av året? De siste tiårene har det vokst frem en stor motivasjonsindustri der kjente idrettsfolk, polfarere, forfattere og TV-personligheter tjener gode penger på å holde foredrag somFortsett å lese «Hva motiverer deg?»

Vet du hva som motiverer dine medarbeidere? 

Mer lønn, eller anerkjennelse av jobben de gjør? I tradisjonell industri har ytre motivasjonsfaktorer som instrukser, belønning og straff blitt vektlagt. Dette har ofte vært effektivt, fordi arbeidet ikke har krevd store kognitive ferdigheter, og hvor økt fysisk innsats har vært direkte knyttet til økt produksjon. Spørsmålet er om en slik tilnærming også fungerer overfor «kunnskapsarbeidere»Fortsett å lese «Vet du hva som motiverer dine medarbeidere? «