Kraften i å tro du kan forbedre deg

Hvordan man takler og forholder seg til motstand er en noe forskere på motivasjon og læring har blitt stadig mer opptatt av. En som forsket på dette er Stanford-forskeren Carol Dweck, hun ville undersøke hvorfor noen taklet motstand bedre enn andre. Hun begynte å studere små barn for å finne svaret. Det Dweck fant ut er atFortsett å lese «Kraften i å tro du kan forbedre deg»

Læring fra vugge til grav

Fremtidens arbeidstakere må ha kunnskaper om sin egen læreprosess og vite at de aldri er ferdigutdannet.  Det økte behovet for livslang læring gir helt nye utfordringer i både offentlig og privat sektor. I januarutgaven til The Economist er livslang læring hovedtemaet. De tar de for seg hvordan stater og bedrifter skal overleve i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeidsliv.Fortsett å lese «Læring fra vugge til grav»

Mer pedagogikk, mindre ledelse

Dette innlegget sto på trykk i Ukeavisen Ledelse fredag 26.august 2016. God lesning. I fremtiden blir arbeidet læring og læring blir arbeidet. Ledere som vil lykkes bør lese mer om pedagogikk og mindre om ledelse.  Det er ikke lett å være norsk arbeidstaker for tiden. Det er ikke bare muskelkraften som utfordres av teknologi, nåFortsett å lese «Mer pedagogikk, mindre ledelse»

Ansvar for egen læring

Kurs og etterutdanning er dyrt og ineffektivt. Læring på jobben er billig og effektivt.  De som er mest fornøyd med at man drar på kurs, er nok de som tjener penger på det. Hvert år bruker norske bedrifter, virksomheter, etater og andre organisasjoner om lag 18 milliarder på eksterne kurs og videreutdanning av ansatte og ledere. Altfor sjelden stiller manFortsett å lese «Ansvar for egen læring»