Læring fra vugge til grav

Fremtidens arbeidstakere må ha kunnskaper om sin egen læreprosess og vite at de aldri er ferdigutdannet. 

Det økte behovet for livslang læring gir helt nye utfordringer i både offentlig og privat sektor. I januarutgaven til The Economist er livslang læring hovedtemaet. De tar de for seg hvordan stater og bedrifter skal overleve i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeidsliv. De peker på at overgangen fra tradisjonell utdanning til livslang læring kan skape nye klasseskiller. De som tar etterutdanning er som oftest de som har høyere utdanning fra før, og dersom man ikke i større grad klarer å styrke læringen i arbeidslivet spår magasinet at kunnskapskløften vil bli et samfunnsproblem.

Det store spørsmålet er hvordan både politikere og bedrifter skal forholde seg til et mer læringsintensivt arbeidsliv. Et spenstig forsøk på en løsning er å se til Singapore. Der får alle borgere over 25 år tildelt noen hundre dollar som de kan bruke på over 500 forhåndsgodkjente kurs. En annen som har tenkt mye på disse problemene i det siste er Jonas Gahr Støre. I helgens utgave av Dagens Næringsliv skriver han om boken «Thank you for being late» av Thomas L. Friedman. I boken argumenterer Friedman for at vi lever i «akselerasjonens tidsalder» der hurtige samfunnsendringer drevet av teknologi og globalisering utfordrer oss alle. Friedman mener man må møte denne strie strømmen av nye krav med positivitet og pågangsmot og at alle må tenke på seg selv som en entrepenørbedrift. Gahr Støre ser for seg mer kollektive løsninger i form av en kompetansereform, som gjør at norske arbeidstakere skal settes istand til å lære gjennom hele arbeidskarrieren.

Forskningen er klar på at den viktigste læringen er den som skjer på arbeidsplassen. Livslang læring handler derfor i stor grad om å skape gode rammebetingelser for læring på arbeidsplassen. Læringstiltak kan være dyre, og ofte ser arbeidsgiveren at de flinkeste bare tar med seg kunnskapen videre. HR-direktøren Gail Jackson i United Techonologies ser det ikke slik, hun vil ha intellektuelt nysgjerrige medarbeidere og sier: «It is better to train and have them leave, than not train and have them stay». 

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.