Aktør eller brikke?

Ikke spør hva ledelsen kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for deg selv. 

Hvorfor får jeg ikke de spennende oppgavene på jobben? Hvorfor får jeg ingen tilbakemeldinger på jobben jeg gjør? Hvordan du svarer på disse spørsmålene sier noe om din selvforståelse. Er du en brikke som er avhengig av ytre faktorer, eller er du en aktør som tar ansvaret for situasjonen?

I sin nye bok om selvledelse Til meg selv tar professor Tom Karp fokuset bort fra omgivelsene rundt og setter søkelys på den indre dialogen med oss selv. Et av hovedpoengene i boken til Karp er at hva vi sier til oss selv er minst like viktig som hva kolleger og ledere sier til oss. Karp understreker at det å legge skylden på omgivelsene i noen tilfeller kan være riktig, men ofte er det bare del av et destruktivt tankemønster som begrenser oss selv.

brikke

Karp viser til studiene til den amerikansk psykologen Carol Dweck som har studert hvorfor noen barn takler motstand og utfordringer bedre enn andre. Det Dweck fant ut var at tankesettet vårt i stor grad avgjør hvordan vi takler vansker og utfordringer. Mennesker med et fastlåst tankesett tror at de evnene og kvalitetene man har i stor grad er medfødt og det er lite de kan gjøre for å endre disse. Når mennesker med et slikt tankesett møter motstand fra omgivelsene har de lett for å sett seg selv i en offerrolle, der de er offer for ytre krefter de ikke har kontroll over. På den andre siden har man mennesker med et vekstorientert tankesett som tror at deres egen innsats er avgjørende for hvordan det går med dem i livet og tror at egne evner stadig kan forbedres. Mennesker med et slikt tankesett ser ofte på seg selv som aktører i eget liv og vil i mye større grad takle motstand ved å ansvarliggjøre seg selv og prøve ut nye ting.

Noen ganger er det riktig å klage på de ytre omgivelsene, men det spørs om ikke flere av oss bør stille oss selv spørsmålet til oss selv. Hva kan du gjøre? Som aktør vil du har større muligheter til å endre på situasjonen din, enn å opptre som en brikke. Om du skal være aktør eller brikke i eget liv er et valg du selv kan ta selv.

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.