Ansvar for egen læring

Kurs og etterutdanning er dyrt og ineffektivt. Læring på jobben er billig og effektivt. 

De som er mest fornøyd med at man drar på kurs, er nok de som tjener penger på det. Hvert år bruker norske bedrifter, virksomheter, etater og andre organisasjoner om lag 18 milliarder på eksterne kurs og videreutdanning av ansatte og ledere. Altfor sjelden stiller man seg spørsmålet hva man får igjen for denne investeringen. Studier viser at 5-20 prosent av det man lærer finner veien tilbake til arbeidsplassen. Svært få organisasjoner måler effekten av kurs, og bidrar dermed til at den ukritiske pengebruken fortsetter. Samtidig er kompetanseutvikling viktig, så hva er alternativet?

Jane Hart er en arbeidslivspedagog som forsøker å effektivisere tilnærmingen til læring på arbeidsplassen. Hun kombinerer forskning med praksiserfaringer. Hart mener det er viktig å erkjenne at kurs og e-læring bare representerer en liten del av læringen på arbeidsplassen. Mesteparten av den læringen som skjer på jobben skjer på eget initiativ og i samarbeid med kolleger. I sin siste bok Modern Workplace Learning setter hun opp et oversiktlig og enkelt rammeverk for hvordan de ulike læringsarenaene henger sammen.

Skjermbilde 2016-08-20 kl. 12.19.37

Oversikten viser at mesteparten av læringen på jobben kommer fra uformelle situasjoner, som kunnskapsdeling i team og ulike former for individuelt læringsarbeid. Grovt sett regner man at 10 prosent av læringen kommer fra organiserte aktiviteter som kurs, mens resten stammer fra andre aktiviteter som kunnskapsdeling med kolleger og personlige erfaringer.

Hvordan skal man da gå frem for å optimalisere læringen hos de ansatte? Hart setter opp en tosidig løsning der en bør tilby arbeidstakerne gode og oppdaterte kurs, men enda viktigere er det å støtte oppunder hverdagslæringen på arbeidsplassen. Strategien er oppsummert i figuren under.

Skjermbilde 2016-08-20 kl. 12.37.28

Hun anbefaler å bygge team som legger til rette for kunnskapsdeling og kollegaveiledning. Peer-to-peer learning er en velkjent metode vi kjenner godt fra pedagogikken. Vi vet at studenter lærer ved at de diskuterer og forsøker å forklare hverandre pensum. Det samme gjelder selvsagt arbeidstakere. I tillegg anbefaler hun å legge til rette for individuelle læringsløp der ansatte oppfordres til egenstudier og utvikling av profesjonelle nettverk. Et viktig fellestrekk for de mest effektive metodene for læring er at de gir arbeidstakerne stor grad av frihet (autonomi på grafen). Så den beste læringseffekt er når medarbeideren får frihet og ansvar for sin egen læring og utvikling, også i hverdagen.

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.

%d bloggere liker dette: