Test din indre drivkraft!

Får du de riktige utfordringene på jobb? En test på indre motivasjon kan gi deg svaret. 

Hva er det som egentlig får oss til å prestere på jobb? Er det indre eller ytre styrte motiver som skaper de beste arbeidsprestasjonene? Det er et tema motivasjonsforskerne har strevd med lenge. En av de teoriene som står sterkest, og som jeg tidligere har skrevet om, er teorien om indre motivasjon.

Har du lyst å teste hvor indremotivert du er? Les påstandene under og gi hver av dem et poeng på en skala fra 1-5, der 1 betyr svært uenig og 5 betyr svært enig. Testen er basert på et sett med påstander som er utviklet av de to norske forskerne, Bård Kuvaas og Anders Dysvik.

  1. Mine arbeidsoppgaver er i seg selv en viktig drivkraft i jobben min
  2. Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har
  3. Jeg føler at den jobben jeg gjør er meningsfull
  4. Jobben min er veldig spennende
  5. Jobben min er så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende
  6. Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting rundt meg

Jo flere poeng du får, jo mer indremotivert er du. Jeg har tidligere skrevet om ulik motivasjonsteorier. Det er aldri feil å minne om Edward L. Deci og Richard M. Ryan sine tre prinsipper, som er viktige dersom du ønsker å fremme indre motivasjon hos dine medarbeidere.

  1. Støtt selvstendighet
  2. Klargjøre mål og forventninge
  3. Vis at medarbeideren er viktig og betyr noe for organisasjonen

Lykke til!

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.