Lærer gamle hoder best?

Det er en myte at eldre mennesker i liten grad kan tilegne seg ny kunnskap.  

I 2015 fikk Doreetha Daniels endelig sin bachelorgrad i samfunnsvitenskap. Da var hun 99 år gammel. Daniels brukte seks år på å ta graden, men insisterte selv på at det var noe av det kjekkeste hun hadde gjort. Motivasjonen var først og fremst gleden av å lære noe nytt og at hun angret på at hun ikke hadde fått fullført en utdanning i de årene hun var vanlig arbeidstaker. Til tross for at det var 63 år siden hun hadde hatt undervisning i mattematikk, kom Daniels seg gjennom kursene i statistikk og utmerket seg som en av de mest dedikerte og hardtarbeidende studentene i klassen.

Daniels er et eksempel på at menneskets evne til å lære vedvarer hele livet og at gleden ved læringsprosessen er like viktig som det endelige resultatet. Jeg har tidligere skrevet om hvordan eldre arbeidstakere ofte er mindre motivert for å delta i opplæring på arbeidsplassen. Samtidig øker kravene til å tilegne seg ny kunnskap i dagens arbeidsliv. Den teknologiske utviklingen gjør at også eldre arbeidstakere må regne med å bruke mer tid på å tilegne seg ny kunnskap på arbeidsplassen.

Den gode nyheten for de eldre arbeidstakere er at de har større evner for læring enn de selv tror. De fleste er klar over at våre kognitive evner svekkes etterhvert som vi blir eldre, dette gjelder spesielt hvor fort vi prosesserer informasjon. Samtidig vokser erfaringen vår med alderen, og den samlede erfaringen vi besitter gjør det lettere for oss å tilegne oss ny informasjon. Til en viss grad kompenserer erfaringen vår for at andre ting går litt senere. Derfor er det liten grunn for eldre arbeidstakere å la seg psyke ut av teknologi og nye krav.

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.