På seg selv kjenner man andre, eller?

Hvorfor tror vi at andre motiveres annerledes enn oss selv?

Innen motivasjonsforskningen viser det seg at når man skal forklare egen motivasjon for arbeid, benytter vi oss ofte av motiver som at jobben er interessant, spennende eller meningsfull. Når man skal forklare hva man tror andre motiveres av, antar man i stor grad at andre trenger ytre stimuli som økt lønn, og at man behøver mer kontroll for å prestere.

The Thinker by Rodin

Heath (1999) forklarer fenomenet med at mens det er kun er oss selv som kan kjenne på våre indre motiver, ser vi samtidig bare ytre belønning når vi skal vurdere andres motiver. Dermed blir det enkelt og naturlig for oss å forklare andres motivasjon med ytre stimuli. Heath kaller fenomenet for en ytre incentivfeil.

Synes du dette var litt interessant, så ta en titt Ted Talks og Dan Pink. Han forklarer hvordan og hvorfor du bør legge til rette for å fremme indre motivasjon på arbeidsplassen.

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.

%d bloggere liker dette: